top of page
El Santuari de les abelles va ser creat amb la idea de fer de l'abellar un refugi segur per a les abelles. És una de les construccions més grans a la província de Tarragona (uns 100 m2). Les parets estan fetes de pedres i argamasa, doncs aquestes construccions són centenaries. És un patrimoni a preservar.
IMG-20171114-WA0007-1.jpg
La importància d'aquest santuari a part de ser un patrimoni, és establir un lloc segur per a les abelles, entenent que aquests animals fan una funció ecològica fonamental com a principals pol·linitzadors, mantenint per tant l'equilibri ambiental. La tasca de l'abella melífera és insubstituïble, no hi ha un altre animal capaç de pol·linitzar tantes plantes, i per entendre-ho una mica millor simplement una dada: s'estima, que entre el 60 i el 70% dels aliments que consumim diàriament depenen, directament o indirectament del treball de les abelles.
2005_1022(078).JPG
Aquesta tasca de manteniment de l'equilibri ecològic que realitzen les abelles i l'estreta relació que mantenen amb les plantes amb flor, ens fa entendre a aquests animals com un organisme sagrat i espiritual en estreta connexió amb la natura.
És per tot el comentat anteriorment que aquest santuari no tracta de realitzar una apicultura convencional, sinó de dur a terme un maneig de l'abellar de la forma més respectuosa i natural possible (ruscs naturals, extracció de mel i altres productes sempre que sigui possible, amb la finalitat que les colònies estiguin sanes, fortes i respectades.
_DSC0203.JPG
002-1.jpg
Per aquesta raó volem dur terme una tasca de conscienciació de la societat realitzant diferents activitats:
- Fent divulgacio i sensibilitzacio.
- Formant futurs apicultors (ofici també en desaparició).
- Ajudar en el maneig a diferents apicultors.
- Realitzar activitats en escoles primàries i secundàries.
- Oferir paquets per als turistes.

Persona responsable de l’activitat: 675.12.58.20 (Joan Mª)

Una activitat apta per a qualsevol edat, tant infants com adults.

La duració és d’1 hora, aproximadament.

Es disposa d’una zona tranquil·la per menjar, beure i descansar.

Tarifes: A CONSULTAR

Zona de pàrquing i de fàcil accès.

Es permeten realitzar fotografies durant l’activitat.

bottom of page